( مشتری ) تنها بهانه، برای تولید بهترین هانماینده   استان خراسان 
 جناب آقای علیزاده
آدرس: مشهد – بلوار امامت –بین امات 25 و 27 – فروشگاه روغنگیری بکردانه
تلفن : 36080446  051 
همراه : 09155125028
       
______________________________________________________________________________________________________________

جناب آقای علی آبادی
آدرس : کرمان - شهرستان راور -  علی آباد - چهار راه قدسی - بازارچه اوقاف - فراورده های روغنی علی آبادی
همراه : 09139961474
______________________________________________________________________________________________________________


جناب آقای موسوی
آدرس : خوزستان - شهرستان ایزه - بلوار مدرس - مابین کوچه شش و هفت
همراه : 09334795624
______________________________________________________________________________________________________________


جناب آقای آقایی
آدرس : یزد - امام شهر - بلوار کارگر - کوچه 16
همراه : 09138591656 
______________________________________________________________________________________________________________سرکار خانم زمانی
آدرس : داران - فروشگاه کوثر 
همراه : 09139719690

______________________________________________________________________________________________________________نماینده شهرستان خوی
جناب آقای میزانی
همراه : 09356870810


   
جناب آقای جمشیدیان
آدرس: سیتی سنتر اصفهان