با سپاس بسیار ازخداوند تعالی و مشتریان عزیز ، گروه تولیدی بکردانه توانسته است که در زمینه ی روغنگیری ، ارده و کره گیری تجربه های متفاوتی کسب کند و آنرا به کاربران این مجموعه ارائه کند.

روغن سیاهدانه (ملکه روغن ها)
روغن کنجد
پرس سرد چیست؟