دانستنی ها

مشخصات دستگاه های روغنگیری گروه بکردانه

دستگاه های روغنگیری گروه بکردانه بر اساس بالاترین اصول مهندسی ساخت و تولید طراحی و ساخته شده اند. کلیه قطعات و تجهیزات در نرم افزارهای کامپیوتری طراحی و شبیه سازی شده و سپس وارد مرحله ساخت و مونتاژ میشوند. چه در بعد طراحی ظاهری و چه در بعد قطعات مکانیکی از بالاترین استانداردهای ایمنی و فنی جهت کارکرد مطمئن دستگاه و ایمنی کاربر بهره گیری شده است. در ادامه بخشهای مختلف دستگاه های روغنگیری بکردانه شرح داده میشود.