تاریخ 21 آبان ماه مراسم افتتاحیه و رونمایی از محصولات ایرانی در نمایشگاه دائمی در قرقیزستان (بیشکک) برگزار گردید.
برگزاری جلسات B2B ، دیدار سفیر محترم ، رونمایی از محصولات ایرانی از جمله برنامه های این نمایشگاه بود.
گروه تولیدی بکردانه تا یکسال به طور دائم در این نمایشگاه حضور دارد.