پانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی

حضور گروه تولیدی بکردانه در پانزدهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان از تاریخ 16 الی 19 بهمن ماه 1397

پل شهرستان، محل دائمی نمایشگاه بین المللی

نظرات خود را با ما در میان بگذارید