گواهینامه های بین المللی ISO9001 و CE اروپا

با برنامه ریزی های انجام شده در ابتدای سال ۱۳۹۶ مبنی بر حرکت به سمت یک خط تولید پویا و مدرن و کسب جایگاه در بازارهای جهانی گروه بکردانه اقدام به پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و اخذ نشان استاندارد ایمنی CE اتحادیه اروپا نمود و پس از گذشت ۹ ماه با ایجاد زیر ساخت های لازم در بخش های اداری ، خطوط تولید ، انبارداری و کنترل کیفیت درون و برون سازمانی موفق به اخذ این دو استاندارد شده است.

نظرات خود را با ما در میان بگذارید